21-10-2014: Διευκρινιστική ανακοίνωση της προκήρυξης Νο 32/2014 (Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής)

Διευκρινιστική ανακοίνωση της προκήρυξης Νο 32/2014 (Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής)

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ