18-10-2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ .1 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» και στο Θεματικό Πεδίο «Υποστήριξη της Λειτουργίας των Κλιμακίων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Διοίκησης και Γραμματειακής Υποστήριξης»  με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης με αντικείμενο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παροχή υπηρεσιών προς τους υπηκόους τρίτων χωρών στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων στον Ελαιώνα Αττικής

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, κάντε κλικ εδώ. Ομοίως, για  το σχετικό έντυπο της αίτησης, κάντε κλικ εδώ