02-09-2016: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΥΤ

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανάθεσης, κάντε κλικ εδώ. Ομοίως, για να δείτε τους πίνακες οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ