03-10-2014: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 4Χ4 ΜΕΧΡΙ 1.400 Κ.ΕΚ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 4Χ4 ΜΕΧΡΙ 1.400 Κ.ΕΚ. - ΑΡ. ΔΙΑΚ. 31/2014