18-07-2016: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρίνησης, κάντε κλικ εδώ