24-06-2016: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2016-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝ

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ. Ομοίως, για να διαβάσετε τη περίληψη, κάντε κλικ εδώ