21-06-2016: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 42/2016

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ