17-06-2016: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2016 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρίνησης-απόφασης παράτασης, κάντε κλικ εδώ