13-06-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 2/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, κάντε κλικ εδώ. Ομοίως για το έντυπο αίτησης, κάντε κλικ εδώ.