27-05-2016: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/2016

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ. Ομοίως, για τη περίληψη, κάντε κλικ εδώ.