24-05-2016: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Διακηρύσσει

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της περίληψης, κάντε κλικ εδώ: