24-05-2016: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18/2016

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ