28-03-2016: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ