29-02-2016: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2016 Παροχή Υπηρεσιών Πλυντικών στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου για το διάστημα από 01/01/2016 έως 30/04/2017

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχοντας υπ’ όψιν τις σχετικές διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ. Ομοίως για τη περίληψη, κάντε κλικ εδώ