26-02-2016: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ"


Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και διεξάγει Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης προσωπικού, φιλοξενουμένων & εγκαταστάσεων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο κάντε κλικ εδώ. Ομοίως, για τη περίληψη, κάντε κλικ εδώ