26-02-2016: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΣΙΤΙΣΗ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/05/2016 ΕΩΣ 30/04/2017

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και διεξάγει Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με τίτλο «Σίτιση του ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών της σίτισης των φιλοξενουμένων στο ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο κάντε κλικ εδώ. Ομοίως, για τη περίληψη, κάντε κλικ εδώ