15-02-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 1/2016
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΓια να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, κάντε κλικ εδώ . Ομοίως για τη σχετική αίτηση, κάντε κλικ εδώ