04-09-2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων των Κινητών Μονάδων Α' και Β' της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων των Κινητών Μονάδων Α' και Β' της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με μετατάξεις