31-12-2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για ACCESS CONTROL (Συστήματος ελέγχου θυρών, Μαγνητικοί Αισθητήρες, Θυροτηλεοράσεις κλπ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για ACCESS CONTROL (Συστήματος ελέγχου θυρών, Μαγνητικοί Αισθητήρες, Θυροτηλεοράσεις κλπ)

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 99 /2015   ΕΔΩ .