04-09-2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων των Κινητών Μονάδων Α' και Β' της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων των Κινητών Μονάδων Α' και Β' της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις