24-12-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Έχοντας υπόψη:


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ

Ομοίως για να διαβάσετε τη περίληψη, κάντε κλικ εδώ