23-12-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 95/2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «την παροχή υπηρεσιών σίτισης των υπηκόων τρίτων χωρών
που υπόκειται σε διαδικασία πρώτης υποδοχής στο ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου» για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού, κάντε κλικ εδώ

Ομοίως, για να διαβάσετε τη περίληψη του Διαγωνισμού, κάντε κλικ εδώ