03-12-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 93/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο "Προμήθεια ειδών υπόδησης" για την κάλυψη των αναγκών των Κινητών Μονάδων Α και Β σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ