16-11-2015: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 85/2015 ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ133 ΤΟΥ Ν.4270/2014) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ


Λαμβάνοντας υπόψη:
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης, κάντε κλικ εδώ