16-11-2015: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 91/2015 ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Έχοντας υπ όψιν τις σχετικές διατάξεις της κέιμενης νομοθεσίας:Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλικ εδώ