10-11-2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 84/2015 ΜΕ (ΑΔΑΜ 15PROC003106355) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ Δ

Στη συνέχεια παραθέτονται απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται με την επιστολή της εταιρείαςΓια να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρίνησης κάντε κλικ εδώ