09-11-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α ΚΑΙ Β

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και διεξάγει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο "Προμήθεια ειδών  ψυχαγωγίας"  για  τη κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΥ Φυλακίου  Ορεστιάδας του ΚΕΠΥ Λέσβου και των Κινητών Μονάδων Α (Σάμου) και Β (Λέσβου) έχοντας υπ'όψιν τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ