06-11-2015: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α/Α 89/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ


Έχοντας υπόψη:Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης, κάντε κλικ εδώ