27-10-2015: ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 24/09/2015 ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σας γνωρίζουμε ότι

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρίνησης κάντε κλικ εδώ