27-10-2015: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 81/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-TONER, DRUMS ΚΛΠ

Σε απάντηση του σχετικού σας εγγράφου-e-mail ενημερώνουμε ότι:


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διευκρίνησης κάντε κλικ εδώ