19-10-2015: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπ’ αριθμ 89/2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανακήρυξη ανάδοχου για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστι

Λαμβάνοντας υπόψη:
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, κάντε κλικ εδώ