15-10-2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 24/09/2015 ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ακρόασης πολλών ερωτημάτων υποψηφίων συμμετεχόντων στον αναφερόμενο διαγωνισμό, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι πρέπει να εμπλουτιστεί το κείμενο της τεχνικής περιγραφής με τις κάτωθι διευκρινιστικές πληροφορίες:

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρίνησης κάντε κλικ εδώ

Ομοίως για να διαβάσετε το  συνημμένο έγγραφο, για την ανωτέρω διευκρίνηση, κάντε κλικ εδώ