13-10-2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 88/2015 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ)

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών, θερμαντικών σωμάτων(με τοποθέτηση), ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών(με τοποθέτηση κι επισκευή) και αντιστάσεων ηλεκτρικών θερμοσίφωνων, σε έξι ανεξάρτητες Ομάδες, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου και του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, κάντε κλικ εδώ