09-10-2015: Περίληψη της Νο 86 /2015 Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου προμηθευτή για την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων του κτιρίου της

Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων χώρων (Κωδικός CPV:44100000-1), του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, επί της οδού Λ.Συγγρού 83.


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της περίληψης κάντε κλικ εδώ