09-10-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 87/2015 Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, κάντε κλικ εδώ