06-10-2015: Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 85/2015 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν.4270/2014) για τη σύναψη σύμβασης που αφορά την παροχή Υπηρεσιών Πλυντικών για το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Έβρου

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ


Έχοντας υπόψη:


Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης κάντε κλικ εδώ: