28-09-2015: Πρόσκληση Α/Α 77/2015 υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ΚΕΠΥ Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (ΟΜΑΔΑ CPV 444), δια της λήψεως προσφορών


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους, προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την ανάθεση και τοποθέτηση ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ΚΕΠΥ Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (ΟΜΑΔΑ CPV 444), δια της λήψεως προσφορώνΓια να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, κάντε κλικ εδώ