25-09-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 83/2015

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχοντας υπ' όψη τις σχετικές διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας:

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, κάντε κλικ εδώ