24-09-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού για την υπ' αριθμ. 76/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για το έργο με τίτλο: "Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετά

Έχοντας υπόψη:


Για να διαβάσετε το πλήρες κέιμενο της απόφασης κάντε κλικ εδώ: