24-09-2015: Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με την Προκήρυξη 74/2015 (ΑΔΑΜ : 15PROC003044990) που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση Ελέγχου Πρόσβασης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Σας γνωστοποιούμε ότι, στην ως άνω προκήρυξη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΓια να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης, κάντε κλικ εδώ: