24-09-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για υπηρεσίες Σχεδιασμού – Εκτυπώσεων έντυπου ενημερωτικού υλικού αναφορικά με διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής και Δικαιώματα

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και διεξάγει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για υπηρεσίες Σχεδιασμού - Εκτυπώσεων έντυπου ενημερωτικού υλικού αναφορικά με διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής και Δικαιώματα υ.τ.χ. για την κάλυψη των αναγκών των Κινητών Μονάδων Α’ και Β’.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού, κάντε κλικ εδώ: