17-09-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 76/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπ’ αριθμ. 76/2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανακήρυξη ανάδοχου για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο κάντε κλικ εδώ: