14-09-2015: «Περίληψη της Νο 74 /2015 Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια και Εγκατάσταση Ελέγχου Πρόσβασης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, επί της οδού Λ. Συγγρού 83»

Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ελέγχου Πρόσβασης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Για να διαβάστε το πλήρες κείμενο της περίληψης, κάντε κλικ εδώ.