04-09-2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (Α΄&Β΄)»

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχοντας υπ΄ όψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ