03-09-2015: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών «Πρόσθετη σύνδεση αντλιοστασίου ύδρευσης του ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ (CPV: 452 000000): (με την λήψη τριών προσφορών) στο πλαίσιο του έργου <σύνδεση της δεξαμενής ύδρευσης του ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου (Μόρια –

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους, προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών «Πρόσθετη σύνδεση αντλιοστασίου ύδρευσης του ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ (CPV: 452 000000), στο πλαίσιο του έργου «πρόσθετη σύνδεση αντλιοστασίου του ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου (Μόρια – Στρατόπεδο Παραδέλλη)"

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ