02-09-2015: Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του Φορέα Υλοποίησης κατά διάρκεια υλοποίησης των Προκαθορισμένων Πράξεων 1 & 3 της Υ.Π.Υ.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ      εδώ