26-08-2015: «Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και διενέονειας διαγωνισμού νια τον ανοιχτό διαγωνισμό προμήθειας υποδημάτων 59/2015 νια το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου και των Κινητών Μονάδων Α & Β>>

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ       εδώ