29-07-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την ανάδειξη αναδόχου για την Συνοδεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων από τις Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής προς τις ανοικτές μονάδες φιλοξενίας έως 31 Οκτωβρίου 2015»

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και
διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για τη συνοδεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων από τις
κινητές μονάδες Πρώτης Υποδοχής προς τις ανοικτές μονάδες φιλοξενίες, συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο
60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ή 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των
Κινητών Μονάδων Α’ και Β’ της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ