29-07-2015: Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την Παροχή Υπηρεσιών Εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων για το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου

                          ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης κάντε κλικ εδώ