27-07-2015: Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών << Εκκένωσης Δεξαμενής Λυμάτων στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας>> για το διάστημα από 01.08.2015 έως 31.12.2015 με δικαίωμα δίμηνης παράτασης

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο << Εκκένωση Δεξαμενής Λυμάτων του ΚΕ.ΠΥ Φυλακίου>> για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ έχοντας υπ’ όψιν τις
σχετικές διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας:

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ.